25 10, 2023

Beslagsyllabus augustus 2023

Door |25 oktober, 2023|

De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen teneinde de voorzieningenrechter voldoende te informeren. De voorzieningenrechter kan indien niet de in deze beslagsyllabus genoemde informatie wordt verstrekt de gelegenheid […]

26 04, 2022

Geen last van beslagen kopieën die in de kluis liggen bij de deurwaarder

Door |26 april, 2022|

Bewijsbeslag gelegd. Inzage hierin wordt geweigerd omdat er geen sprake is van ‘bepaalde bescheiden’, de vertrouwelijkheid en artikel 21 Rv is geschonden. Opheffing wordt toegewezen, maar niet uitvoerbaar bij […]

23 03, 2022

Beslagsyllabus augustus 2021

Door |23 maart, 2022|

De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen teneinde de voorzieningenrechter voldoende te informeren. De voorzieningenrechter kan indien niet de in deze beslagsyllabus genoemde informatie wordt verstrekt de gelegenheid […]

20 04, 2021

Beslagsyllabus november 2020

Door |20 april, 2021|

De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen teneinde de voorzieningenrechter voldoende te informeren. De voorzieningenrechter kan indien niet de in deze beslagsyllabus genoemde informatie wordt verstrekt de gelegenheid […]

22 09, 2020

Bewijsbeslag is ook mogelijk in niet-IE-zaken

Door |22 september, 2020|

Aan de Hoger Raad zijn prejudiciële vragen voorgelegd of bewijsbeslag ook mogelijk is in niet-IE-zaken. In dit arrest geeft de HR antwoord en worden ook richtlijnen meegegeven voor de praktische […]

22 09, 2020

Beslagsyllabus februari 2020

Door |22 september, 2020|

De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen teneinde de voorzieningenrechter voldoende te informeren. De voorzieningenrechter kan indien niet de in deze beslagsyllabus genoemde informatie wordt verstrekt de gelegenheid […]

4 10, 2019

Beslagsyllabus augustus 2019

Door |4 oktober, 2019|

 

Deze beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen teneinde de voorzieningenrechter voldoende te informeren.
Ook bevat deze beslagsyllabus ‘best practices’ inzake in bepaalde soorten gevallen te nemen beslissingen.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Beslagsyllabus.pdf

20 05, 2019

Beslagsyllabus februari 2019

Door |20 mei, 2019|

Deze beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen teneinde de voorzieningenrechter voldoende te informeren.
Ook bevat deze beslagsyllabus ‘best practices’ inzake in bepaalde soorten gevallen te nemen beslissingen.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Beslagsyllabus.pdf

20 05, 2019

Door advocaten gelegd bewijsbeslag blijft grotendeels in stand

Door |20 mei, 2019|

Het beslag dat advocaten van twee vermogensbeheerders hebben gelegd op door het OM, de Belastingdienst en de FIOD in beslag genomen e-mails, mag grotendeels blijven liggen.

http://www.advocatie.nl/door-advocaten-gelegd-bewijsbeslag-blijft-grotendeels-stand

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:1808

15 11, 2018

Geen exhibitieplicht (ex artikel 843aRv) vanwege ontbreken rechtsbetrekking voortkomend uit inbreuk intellectuele eigendomsrechten

Door |15 november, 2018|

Gelegde bewijsbeslag niet vervallen: ingestelde vordering ex artikel 843a Rv is evenals vordering in kort geding te beschouwen als eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i lid 1 Rv, […]