Bewijsbeslag gelegd. Inzage hierin wordt geweigerd omdat er geen sprake is van ‘bepaalde bescheiden’, de vertrouwelijkheid en artikel 21 Rv is geschonden. Opheffing wordt toegewezen, maar niet uitvoerbaar bij voorraad, dat zou een hoger beroep illusoir maken. Omdat de kopieën bij de deurwaarder in de kluis liggen, ondervindt de beslagene geen last.

https://www.boek9.nl/items/iept20220304-rb-amsterdam-tesa