Aan de Hoger Raad zijn prejudiciële vragen voorgelegd of bewijsbeslag ook mogelijk is in niet-IE-zaken. In dit arrest geeft de HR antwoord en worden ook richtlijnen meegegeven voor de praktische uitvoering van een dergelijk bewijsbeslag.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ9958