Evidentium

Wanneer u geconfronteerd wordt met fraude of een andere onrechtmatige daad waarbij ICT een rol heeft gespeeld dan kan Evidentium u helpen. Evidentium achterhaalt data en toedracht zodat u verder kunt. Het werk van Evidentium begint echter met meedenken waardoor u er niet alleen voor staat.

evidentium2

Klik hier voor de website

Van Lith Incasso

Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso biedt ondersteuning als zeer ervaren incassobureau in het gehele incasso traject, zowel het minnelijke als het gerechtelijke traject. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij in staat al in een vroeg stadium te beoordelen of uw vordering kans van slagen heeft en zo ja, te kiezen voor de meest resultaatgerichte aanpak. Dit leidt tot een maximale opbrengst uit uw debiteurenportefeuille.

vanlith2

Klik hier voor de website

Kusters Facilities

Kusters Facilities ondersteunt diverse gemeentes, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties bij inbeslagnames en beslaglegging. Dat doen we 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bovendien kunnen wij ook voor de opslag van de in beslag genomen goederen zorgen in ons pand voorzien van camerabeveiliging.

kusters3

Klik hier voor de website